Egy feljelentés háttere – a “sóskúti fehér útról”

Érdet és Sóskutat is érintő politikai botrányt igyekszik kavarni Tetlák Örs, Érd LMP-s alpolgármestere. A politikus nyilvánvalóan muníciókat keres az országgyűlési választási kampányához, és ahogy ezt tőle megszokhattuk, mindegy neki, igazat mond, vagy valótlant. Most azt állítja, hogy a Parkvárosban épülő intézmény építkezéséhez illegálisan épített utat környezetvédelmi területen a kivitelező, s mindezt Érd és Sóskút polgármesterének engedélyével tette. A NAV által a cégvezetéstől 2023-ig eltiltott Tetlák vádjaira most Sóskút polgármestere, Kőnig Ferenc válaszolt lapunkban.

Tisztelt Olvasó!

Engedjék meg, hogy mint érintett, leírjam az én álláspontomat, az előző számban „beharangozott” történetemet a már Önök által is ismert Érdet és Sóskutat összekötő „fehér úttal” kapcsolatban. 

Húsz éve vagyok polgármester Sóskúton, és mivel az érdi alpolgármester úr feljelentésében szereplő területek Sóskúthoz tartoztak, ezért rendszeresen gépkocsival bejártam a településünkhöz tartozó útvonalakat.

Azért írom, hogy Sóskúthoz tartoztak, mert 2015. január 1-jétől jelentős területeket adtunk át Érdnek, a lőtér, a laktanya, a radarállomás, a rakétabázis területeivel együtt. Így az említett „fehér út” egy része is Érd közigazgatási területe is.

Egy ilyen területbejárás alkalmával – mivel reményeim szerint sóskúti gyermekek is fognak az Érd Felső-parkvárosban épülő iskolába járni – személyesen is megtekintettem az építkezés megkezdését.

Az első látogatásaim során megkérdeztem az ott dolgozó munkásokat, gépkezelőket, látva a munka nagyságát, hogy vannak-e problémák, amire jelezték, hogy sajnos igen, hiszen itt egy óriási mennyiségű kitermelt anyagot kellene elszállítaniuk.

Ezt meg is kezdték, de már a lakosok jelezték a teherautóvezetők felé, hogy nem örülnek annak a pornak, a zajnak, ami ezzel jár, és nehezen viselik, ha ez a következő időben még hetekig-hónapokig elhúzódik.

Megnéztem azokat az utcákat, ahol ez a forgalom zajlott. Leginkább a Burkoló utcát, amely egyenesen levezet az Iparos útra. Az utak megítélésem szerint mind „A” kategóriások voltak. Amelynek a teherbírása a személygépkocsikra van méretezve, bár természetesen a heti egyszeri szemétszállítás kukásautóját még el tudják viselni, de többet nem. Már csak a szélességük miatt sem. Hiszen két személyautónak is a találkozásuknál kitérőt kell tennie, lehúzódva a füves padkarészre.

Másnap szólt a hivatali telefonom, egy vállalkozó hívott, hogy szeretne felkeresni a hivatalomban. Természetesen, mint minden esetben, igent mondtam, és egy másnapi időpontot beszéltünk meg. Ez a találkozó létrejött. Ahol a fiatalember jelezte, a dolgozói tájékoztatták, hogy felkerestem az építkezést és meghallgattam a panaszukat, és igazat is adtam az érdi környéken lakóknak.

A fiatalember egy olyan megoldási javaslattal fordult hozzám, amely lehetővé tenné, hogy az ott kitermelt anyagot más útvonalon lehessen elszállítani. Kézenfekvő megoldásnak tűnt, hogy a Sóskutat Érddel összekötő önkormányzati tulajdonú úton – mely két önálló helyrajzi számon szerepelt – valósuljon meg a nagy mennyiségű kitermelt anyag elszállítása.

Mivel, mint említettem, az út egy része már akkor is Érdhez tartozott, ezért ezt meg kellett beszélni az érdi polgármester úrral. A polgármester urat felhívtam, tájékoztattam a megbeszélésünkről, mely után ő nem látott ebben problémát. De jelezte, hogy Érden az ilyen ügyek nem a polgármester hatáskörébe tartoznak, mint Sóskút esetében, ezért egy ügyintézőhöz irányított.

A telefonban azt is elmondta, hogy elviekben támogatja a lakosság érdekében javasolt megoldást, de csak abban az esetben, ha azt a jogszabályok lehetővé teszik.

A vállalkozó vállalta, hogy saját költségén elvégzi a két önkormányzati tulajdonban lévő út karbantartását.

És ezzel együtt az út mellett lévő jelentős mennyiségű, illegálisan lerakott szemetet is szintén saját költségén összeszedeti, és azt a hivatalos lerakóba elszállítja.

A munkálatokhoz a Tárnoki Kőtörőből bevizsgált, az út felújítására engedélyezett töltőanyagot fog kiszállítani. 

Én ezt elfogadtam, tudomásul vettem a munkáknak az elvégzését az út jobb járhatóvá tételével együtt. Döntésemnek több oka is volt. 

Először is, az önkormányzat tulajdonában lévő utat sikerül így felújítani. Hiszen erre minden évben a katasztrófavédelem többször felhívja az önkormányzatok figyelmét, hogy azokon az utakon melyek ugyan külterületiek, de sokan közlekednek, akár gyalogosan, kerékpárral, motorral, quaddal, vagy lóháton, az utak legyenek karbantartva. Bármilyen baleset esetén a mentők nem tudják megközelíteni és ellátni a balesetet szenvedett embereket.

Másik ok pedig, hogy ezekben az aszályos években óriási veszélye van tüzek keletkezésének, a tűz pedig a terület mellett lévő házakat könnyen elérheti. Ha a tűzoltóság ezeket az utakat is igénybe veheti, akkor a kivonulási útvonal hossza csak fele lesz, mint a városon keresztül, a kivonulás ideje pedig akár 15-20 perccel is csökkenhet, ami életeket menthet.

A kitermelt anyag a városon keresztül való szállítás esetén az Érd tulajdonában lévő utakban több tíz-, vagy akár százmilliós nagyságrendű kár keletkezett volna.

A legfontosabb, hogy az utak mellett élők ingatlanjaiban is súlyos károk keletkezhetnek az óriási forgalom miatt. Akár a kerítések, akár a házak is megrepedhetnek, majd a tulajdonosok járhatnának a bíróságra, hogy bebizonyítsák, ki okozta a kárt, az mitől keletkezett.

Döntésemet ezeknek az okoknak figyelembe vételével hoztam meg, az emberek és a város érdekében. 

A feljelentést alpolgármester úr az önkormányzat képviseletében tette meg.

Bár tudomásom szerint ő erre felhatalmazást nem kapott a közgyűléstől, hiszen a vírushelyzet miatt közgyűlést tartani nem lehet, az önkormányzatot pedig csak egyedül a polgármester képviselheti.

Alpolgármester úr feljelentésében ideiglenes útépítéséről beszél, holott ezek az utak emberemlékezet óta léteztek önálló helyrajzi számokon, önkormányzati tulajdonban.

Írja még, hogy szemrevételezés alapján ennek az útnak a hossza 4500 méter, összességében 27 000 négyzetméter. Nem így van. Ennek az útnak a valóságos hossza néhány méter híján 2500 méter, így a felülete is csak 15 000 négyzetméter. Ő ezeknek az adatoknak a dupláját látta.

Meglehet, alpolgármester úrnak kettős látása van. A valóságban 2500 méteres útból közel 1600 méter esik sóskúti területre, ahol érinti a Natura 2000-es területeket, a másik 900 méter érdi területen fekszik.

Alpolgármester úr feljelentésében az általa megadott útszakaszból 3000 métert látott Natura 2000 területre esőnek. Ezek az adatok azért érdekesek, mert az út teljes hossza a valóságban csak 2500 méter.

Úgy gondolom, hogy a feljelentőnek nem csak a látásával van problémája, de a számokkal is gondjai vannak. Az általa említett 13.500 köbméter köves föld a valóságban csak egy 4-5000 köbméter körüli mészkő lehet. Hiszen az út felújítása során átlagban 25-30 centiméter kő terítésre került sor. 

Ezekből az adatokból is látszik, hogy a feljelentés köszönő viszonyban sincs a valósággal, az egy óriási hazugsághalmaz. Miért merem mindezt leírni?

Tetlák Örs alpolgármester úr találkozót kért a feljelentés előtt több hónappal, hogy megismerje az egész ügyet. Ezért felkeresett engem a sóskúti hivatalban, ahol én mindenről tájékoztattam és minden kérdésére válaszoltam. Tetlák Örs mindezek tudatában és ismeretében állította össze feljelentését.

Sokáig gondolkodtam azon, miután tudomást szereztem a feljelentésről, hogy miért született meg mégis ez a hazugságözön.

Véleményem szerint, ami most már tényszerű, hogy Tetlák úr országgyűlési képviselő szeretne lenni.

Ehhez viszont illik „komoly” dolgokat az asztalra tenni. Ezek lehetnek olyan dolgok is, hogy nagyszámú munkahelyet hozok egy településre, jelentős adóbevételt generálok, keményen dolgozom.

Ezzel szemben az ő úgy gondolta: merjünk nagyot hazudni! De mekkorát?

Elég lopással megvádolni ártatlan embereket? Nem! Ennél is nagyobbat kell hazudni, egy nagy útszakaszt, egy nagyon nagy mennyiséget, legalább 80 milliós kárt. Annak talán már van hírtértéke, igaz, még mindig nem országos értékű.

Erre az internet világa, a tévék, a rádiók nem mozdulnak. Kell még a képzeletbeli ultihoz a piros hetes is. Ez pedig Mészáros Lőrinc és családja neve.

Bár konkrétan nem írja le a feljelentő, hogy itt ezek az emberek loptak, ahhoz nem elég bátor, csak sejteti, hogy itt 80 millió forint eltűnt. Na, a Mészáros Lőrinc úr és családja nevével ez már országos hírérték.

És, ahogy Önök látták, meg is indult az országos médiában a hadjárat, a gyalázás, besározás, úgy, hogy a tényekre valójában senki nem kíváncsi.

Egy politikai kalandor, egy szélhámos ember alaptalan és valótlan állításokkal teletűzdelt feljelentésére megmozdult a média. És ez a szélhámos szeretné képviselni az érdi választókörzet valamennyi lakóját, köztük a Sóskútiakat is a parlamentben.

Azt, hogy így már kerültek be emberek oda, tapasztalhattuk korábban, de ebben az esetben azért szeretném felhívni a kedves érdi lakosok figyelmét is, ha lehet, nem muszáj ilyen „tetlákörsökkel” megtölteni a Duna parti épületet. 

König Ferenc

Sóskút polgármestere

Főoldalról ajánljuk

Végre! Pest megye önálló régióként pályázhat forrásokra

Pest megye önálló régióvá válásával mintegy 140 milliárd forint fejlesztési forráshoz juthatnak a térség települései, köztük Érd is. A lehetőség uniós tagságunk kezdetétől élt volna, ha a baloldal, köztük érdi képviselői, nem akadályozták volna meg az erről szóló népszavazást. Ennek fényében nem csoda, hogy Csőzik László és a médiája egy árva betűt sem írt eddig erről a történelmi fejleményről.

Komoly kihívást jelent az ÉTH adósságainak törlesztése

Holtpontra jutott Érd hulladékszállító cége és a Fővárosi Közterület-fenntartó közötti gazdasági kapcsolat – ismerte el az érdi propagandamédiának adott interjúban a cég ügyvezetője. Aki ugyanakkor reméli, hogy Érd nem lesz Nápoly, amely az elmúlt évtizedben sokszor fuldokolt az utcán halomban álló, el nem szállított szemétben.

Lózungok helyett valódi cselekvés

Érd és térsége országgyűlési képviselője, dr. Aradszki András a súlyos covid-betegségét legyőzve immár ismét nagy energiával vesz részt a parlamenti munkában és képviseli az itt élők ügyeit. A felelős cselekvés jellemzi munkáját, amely az elmúlt 10 évben soha nem látott fejlődést és kormányzati támogatást tett lehetővé az egész térség számára.

3500 egyszülős és nagycsaládos nyaralását biztosítja a Mészáros Csoport

Kétszázmillió forint értékű jótékonysági felajánlásnak köszönhetően idén nyáron is mintegy 3500, nehéz helyzetben élő egyszülős és nagycsaládos nyaralhat július elsejétől augusztus végéig a Mészáros Csoport jóvoltából. A családok félpanziós ellátás mellett a Hunguest Hotels gyulai szállodájában és a Balatontourist kempingjeiben üdülhetnek.

Már ottalvósak is lehetnek az Erzsébet-táborok

Tavaly a koronavírus-járvány miatt csak a napközis táborokban vehettek részt a gyerekek, idén viszont az oltás tömegessé válásának köszönhetően az ottalvós táborok is biztonságosan megszervezhetők. Június 20-tól augusztus végéig Zánkán, augusztusban pedig Fonyódligeten is várják a gyerekeket.

Aradszki András jól lobbizott: Érd is kap a sporttámogatásból

Aradszki András országgyűlési képviselő hatékony közbenjárásnak köszönhetően az Érdi Városi Sportegyesület is részesülhet abból a több mint 2,1 milliárd forint rendkívüli támogatásból, amit a kormány biztosít 45 kiemelt vidéki sportegyesületnek a koronavírus-járvány negatív gazdasági hatásainak kompenzálására.