Az lesz az igazi rezsicsökkentés, ha beindulnak az új pályázatok

Az lesz az igazi rezsicsökkentés, ha beindulnak az új pályázatok

Az Európai Unió pénzügyi támogatásával előrehaladhat a magyarországi energetikai infrastruktúra modernizációja. A végleges helyreállítási terv, mely tartalmazza a REPowerEU fejezetet az uniós helyreállítási és ellenállóképességi eszköz Magyarországra jutó forrásainak tervezett felhasználásáról, kiemelten a zöld átmenetre összpontosít. Ennek keretében kiemelt figyelmet kap az energiafelhasználás hatékonyságának növelése, mely a fő fejlesztési irányvonalat jelenti. A tervezett intézkedések között szerepelnek jelentős pályázati programok elindításai is az energiahatékonyság növelése érdekében, azaz az energiafogyasztás csökkentése céljából.

A lakosság, a vállalatok és a közszféra számára is elérhetővé válnak ezek a források a helyreállítási alapból, és a kormány elkötelezte magát fontos szabályozási reformok végrehajtása mellett is annak érdekében, hogy ezen célokat elérje.

A REPowerEU fejezettel kiegészített helyreállítási terv (HET) nagy része a zöld átállással kapcsolatos, a teljes keret 67%-a pedig kifejezetten a zöld átmenetet segíti. Az összesen 10,4 milliárd euró uniós forrás felhasználási célját rögzítő csomag elsődleges célja tehát az ország tiszta energiagazdaságra való átállása, amely cél számos összefűggő és egymáshoz kapcsolódó projekten keresztül valósúlhat meg.

A projektek az alábbi tematika szerint csoportosíthatóak:

  • elektromos hálózat modernizációja,
  • megújuló energiák fokozott használata,
  • energiahatékonyság növelése,
  • ipar dekarbonizálása,
  • közlekedés zöldítése,
  • zöld készségek fejlesztése.

Az energiahatékonyság növelését és a villamosenergiára felhasználására való fokozatos átállást közvetve és közvetetten támogató intézkedések nélkülözhetetlenek az idén felülvizsgált Nemzeti Energia- és Klímatervben (NEKT) rögzített stratégiai célok eléréséhez, a kormány klímavédelmi céljainak eléréséhez, valamint az ország energiabiztonságának és szuverenitásának erősítéséhez.

A LEGFONTOSABB ENERGIAPOLITIKAI CÉL A PAZARLÁS MEGSZÜNETETÉSE!

A helyreállítási tervben rögzített intézkedések közül talán a legfontosabb az  a szabályozási reform, amely  az uniós forrásokból finanszírozott épületfelújítási támogatási rendszerekkel, illetve az ezekből megvalósuló beruházásokkal szemben minimális energiahatékonysági normákat határoz meg követelményként.:

AZ EU-s PÁLYÁZATI PÉNZEKBŐL MEGVALÓSULÓ ENERGETIKAI BERUHÁSÁSOKNÁL LEGALÁBB 30%-OS ENERGIAFOGYASZTÁS-CSÖKKENTÉST KELL EREDMÉNYEZNIÜK AZ ÉRINTETT LAKÓ-, VÁLLALATI ÉS KÖZÉPÜLETEKBEN.

Középületek energiahatékonyságának növelése

A tervben szerepel a középületek energiafelhasználását csökkentő, energiahatékonyságát javító tervezett beruházások koncepciója is. Az e célra rendelkezésre álló teljes forrásból 100%-os támogatás mellett biztosítandó vissza nem térítendő támogatás összesen legalább 1 830 000 négyzetméter összterületű középület energiahatékonyságát javítaná.

A célt az épületek szigetelésének, illetve hőteljesítményének javításával, a hőveszteség csökkentésével, a fűtés korszerűsítésével, valamint az energiaigény csökkentését célzó digitális energiagazdálkodási rendszerek bevezetésével kell elérni, és/vagy a meglévő beltéri világítási rendszerek energiahatékonyságának javításával, a megújuló energia felhasználásának növelésével, továbbá a középületek klímaváltozáshoz való alkalmazkodását támogató tevékenységek által.

A gázalapú fűtési rendszerek támogatása nem haladhatja meg az intézkedés teljes keretének legfeljebb 20%-át.

A várhatóan 100%-os támogatási intenzitásról szóló pályázati felhívást az eredeti terv szerint 2023 végéig kellett volna közzétenni a kormány hivatalos felhívási honlapján.

A támogatási megállapodások aláírására és hatálybalépésére a terv szerint 2024 második negyedévében kerül sor. Az intézkedést 2026. június 30-ig kell végrehajtani, vagyis eddig meg kell valósulniuk  a kormány által vállalt beruházásoknak, és az ezek által az éves primerenergia-felhasználásban elért 90 gigawattórás csökkenésnek.

Vállalatok energiahatékonyságának növelése

Cél a Magyarországon bejegyzett székhellyel/fiókteleppel rendelkező mikro- kis- és középvállalkozások, továbbá nagyvállalatok energiahatékonyságának fejlesztése, melynek révén a kedvezményezettek általi fajlagos energiaigény legalább 30%-kal mérséklődik a kiindulási állapothoz képest.  A keretből közvetítőkön keresztül kedvezményes hiteleket nyújtanak a magánszektornak, valamint a hasonló tevékenységet folytató közszférabeli jogalanyoknak, első körben legalább 405 703 312 euró (aktuális árfolyamon megközelítőleg 155 milliárd forint) finanszírozást biztosítva.

ÉPÜLETEK ENERGIAHATÉKONY FELÚJÍTÁSÁHOZ, VALAMINT AZ IPARI FOLYAMATOK SZÉN-DIOXID-MENTESÍTÉSÉHEZ ÉS ENERGIAHATÉKONYSÁGÁNAK JAVÍTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK TÁMOGATHATÓK.

Lakóépületek energiahatékonyságának növelése

Kedvezményes hitel és vissza nem térítendő támogatás kombinációja áll majd rendelkezésre a háztartások számára,  legalább 518 559 440 euró (aktuális árfolyamon mintegy 197 milliárd forint) finanszírozás biztosításával. Az MFB által kezelt eszköz, illetve támogatás legalább 10%-át az energiaszegény háztartások számára kell fenntartani. Ha azonban 2025. szeptember 30-ig nincs elegendő kereslet az energiaszegény háztartások részéről a 10%-os cél teljesítéséhez, a forrás fennmaradó részét más háztartások számára kell átcsoportosítani.

MINÉL ALACSONYABB A VÉGSŐ KEDVEZMÉNYEZETT JÖVEDELMI SZINTJE ÉS MINÉL MAGASABB A POTENCIÁLIS ENERGIAMEGTAKARÍTÁS, ANNÁL NAGYOBB LESZ A VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁS RÉSZARÁNYA

Támogatható beruházások a háztartások (lakóépületek) számára:

  • az épületek hőtechnikai adottságainak javítása,
  • az épületekhez köthető villamostechnikai eszközök fogyasztásának csökkentése,
  • az épületek fűtési, hűtési, szellőztetési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése,
  • valamint megújuló energia alapú hőtermelő rendszerek beépítése.

Gázkazán korszerűbbre cserélése nem támogatható.

A tervezett menetrend és határidői szerint az MFB-nek a végső kedvezményezettekkel 2026 második negyedévéig kell megkötnie a finanszírozási szerződéseket, és eddig át is kell utalnia a teljes támogatási keretet a pénzügyi közvetítőknek.

erdihirek.hu

A következő 5 év legfontosabb feladata Érden

Az otthonos Érd büszke arra, hogy megyei jogú város. Ezért sokan gondolják azt, hogy érdemes arra, hogy rangjának megfelelő úthálózatot kapjon. Ez az a terület, ahol már mindent megígértek már

Legyen Érd ismét a nyertesek között!

Megújult csapattal jelentkezett a Fidesz a júniusi önkormányzati választáson. Céljuk nem kevesebb, mint hogy elérjék: Érd újból fejlődésnek induljon az elmúlt évek stagnálása után. Interjú Gasparik Gábor érdi Fidesz elnökkel.

Mennetek kell!

„Sok minden korlátozható ma Érden: az átlátható működés, a közpénzek felhasználásának nyomon követése, a tisztességes és elfogulatlan tájékoztatás. A templom harangja speciel még nem.”

Aki ott volt és aki nem

A 2019 őszétől megváltozott önkormányzatban a helyi Fidesz-KDNP frakció is tette a dolgát. Politikai szempontból az egyik legfontosabb feladatunk és felelősségünk az volt, hogy egyben maradjon a táborunk és megmutassuk: mi vagyunk többen a városban.